آرشیو مطالب : شاخص

بر اساس اعلام شركت كنترل كیفیت هوا؛

هوای پایتخت قابل قبول است

هوای پایتخت قابل قبول است

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

تنفس هوای مطلوب در پایتخت
بر اساس اعلام شركت كنترل كیفیت هوا؛

هوای پایتخت قابل قبول است

هوای پایتخت قابل قبول است

هوای پایتخت آلوده شد

هوای پایتخت آلوده شد

نهمین روز پی در پی آلودگی هوا در تهران

نهمین روز پی در پی آلودگی هوا در تهران

ازن برای ششمین روز پی در پی هوای پایتخت را آلوده كرد

ازن برای ششمین روز پی در پی هوای پایتخت را آلوده كرد

ازن در تهران نفس را بند آورده است

ازن در تهران نفس را بند آورده است

هوای تهران باز هم در مرز آلودگی قرار دارد

هوای تهران باز هم در مرز آلودگی قرار دارد
امروز ۱۷ تیرماه؛

كیفیت هوای تهران مطلوب است

كیفیت هوای تهران مطلوب است

تنفس هوای قابل قبول در تهران

تنفس هوای قابل قبول در تهران
در چهارمین روز تابستان

هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم شد

هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم شد

تهران در بهار ۹۹ سالم ترین هوای بهاری را در ۱۰ سال گذشته داشته است

تهران در بهار ۹۹ سالم ترین هوای بهاری را در ۱۰ سال گذشته داشته است
در بیست و پنجمین روز خردادماه؛

هوای تهران سالم می باشد

هوای تهران سالم می باشد

كیفیت هوای امروز پایتخت در محدوده قابل قبول

كیفیت هوای امروز پایتخت در محدوده قابل قبول
شاخص عملكرد محیط زیست جهانی كشورها نشان داد

وضعیت محیط زیست ایران نسبت به سال 2018، سیزده رتبه بهبود پیدا كرد

وضعیت محیط زیست ایران نسبت به سال 2018، سیزده رتبه بهبود پیدا كرد

آلودگی صوتی در ۶ نقطه از تهران در وضعیت سالم

آلودگی صوتی در ۶ نقطه از تهران در وضعیت سالم

هوای پایتخت در شرایط سالم می باشد

هوای پایتخت در شرایط سالم می باشد

هوای تهران مطلوب است

هوای تهران مطلوب است

كیفیت هوای تهران قابل قبول است

كیفیت هوای تهران قابل قبول است

تنفس هوای پاك در پایتخت

تنفس هوای پاك در پایتخت

افزایش تندی باد در پایتخت

افزایش تندی باد در پایتخت
كیفیت هوای تهران در سوم اردیبهشت؛

ثبت بیستمین روز هوای سالم برای تهران در سال ۹۹

ثبت بیستمین روز هوای سالم برای تهران در سال ۹۹

هوای تهران، برای تنفس همه شهروندان قابل قبول است

هوای تهران، برای تنفس همه شهروندان قابل قبول است

هوای مطلوب پایتخت طی امروز

هوای مطلوب پایتخت طی امروز

كاهش شاخص كیفیت هوا طی امروز

كاهش شاخص كیفیت هوا طی امروز

كیفیت هوای تهران قابل قبول است

كیفیت هوای تهران قابل قبول است
در دومین روز سال نو

هوای پایتخت پاك شد

هوای پایتخت پاك شد

آغاز چهارمین روز سال با تنفس هوای پاك برای پایتخت نشینان

آغاز چهارمین روز سال با تنفس هوای پاك برای پایتخت نشینان

هوای تهران در شرایط قابل قبول

هوای تهران در شرایط قابل قبول
گزارش وضعیت هوای تهران؛

هوای تهران قابل قبول است

هوای تهران قابل قبول است
petpart petpart لوازم حیوانات

PetPart لوازم حیوان خانگی

لوازم حیوانات خانگی

petpart.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم حیوان خانگی محفوظ است