معاون فنی اداره كل محیط زیست استان تهران اعلام كرد:

ادامه فعالیت دلفیناریوم وابسته به نظر سازمان محیط زیست

ادامه فعالیت دلفیناریوم وابسته به نظر سازمان محیط زیست

به گزارش لوازم حیوان خانگی كتال محسنی اظهار داشت: نتیجه نمونه برداری و آزمایش ها درباره مرگ دلفین برج میلاد را به دفتر تخصصی در سازمان محیط زیست اعلام نموده و منتظر نظر آنها درباره توقف یا ادامه فعالیتهای مجموعه هستیم.به گزارش لوازم حیوان خانگی به نقل از مهر، مهرداد كتال محسنی معاون فنی اداره كل محیط زیست استان تهران درباره مرگ یك دلفین در دلفیناریوم برج میلاد و حواشی مطرح شده درباره آن توضیح داد: از سال ۹۱ مجوزهایی به این مجموعه داده شد، با دو شیر دریایی كار را آغاز كرد، سپس حیوانات دیگری به آن افزوده شد و همچون مجوز صادرات سه شیر دریایی را هم دریافت كرد. علاوه بر این، یك شیر دریایی در سال ۹۶ تلف شد و مجوز تاكسیدرمی گرفت و این اواخر با دو دلفین و یك شیر دریایی به فعالیت خود ادامه می دهد.
وی افزود: در تاریخ ۳ دی سال جاری خبری دال بر تلف شدن یك عدد دلفین به ما رسید، همكاران ما برای بازدید و بررسی به مجموعه رفتند كه تعطیل بود. فردای آن روز یعنی چهارم دیماه گروهی متشكل از بخش های مختلف تخصصی و حقوقی از سازمان مركزی محیط زیست و همینطور دو نفر از همكاران ما از اداره كل محیط زیست استان تهران از مجموعه بازدید داشتند. در ابتدا با یكسری اشكالات مواجه گشتند و از ورود همكاران به بهانه هماهنگی ممانعت شد اما سرانجام بعد از گذشت یك ساعت، ساعت ۱۱ موفق شدند از سردخانه و لاشه دلفین بازدید به عمل آورند.
معاون فنی اداره كل محیط زیست استان تهران اضافه كرد: در صورتجلسه ای كه نماینده دلفیناریوم هم امضا كرد، مقرر شد بر مبنای نمونه برداری كه خود مسؤلان دلفیناریوم انجام می دهند، نتایج را به ما انعكاس دهند. همینطور مقرر شد از فعالیت دلفیناریوم و نمایش عمومی هم خودداری شود. در نهایت این نتایج ابلاغ و امضای نماینده دلفیناریوم هم گرفته شد و موارد را به سازمان حفاظت محیط زیست انعكاس دادیم.
كتال محسنی خاطرنشان كرد: ما مسئول دلفیناریوم كه مالك، صاحب و دامپزشك دلفین ها هم بود، می شناسیم؛ مجوز اولیه هم به نام وی بوده اما بر مبنای اختلافات داخلی كه داشتند، شهرداری در سال ۹۵ مزایده ای گذاشته و پیمانكار جدیدی به كار می گیرد و در سال ۹۶ سازمان محیط زیست در جریان قرار می گیرد. سازمان حفاظت محیط زیست اوایل سال ۹۷ نامه ای به برج میلاد می زند كه ما همان مالك اولیه كه مجوز به نام اوست را مسئول می دانیم و تا زمانی كه پیمانكار تازه بر سر كار نیاید و صلاحیتش به لحاظ ملاحظات محیط زیستی تائید نشود، از جانب ما به رسمیت شناخته نمی گردد اما مبحث بلاتكلیف می ماند و مالك اولیه كه دامپزشك هم بود، اصلاً در مجموعه حضور نداشته است.
وی اظهار داشت: در همان صورتجلسه تاریخ چهارم دیماه مطرح كردیم كه مرگ دلفین را بموقع انعكاس دهید. انتظار ما این است كه علاوه بر پایش های دوره ای و خوداظهاری ها، اگر اتفاق خاصی هم می افتد، این نقاط عطف را هم باید به ما اعلام كنند. همینطور اعلام كردیم كه نتایج نمونه برداری ها را به ما انعكاس دهند ازاین رو همكاران ما خودشان نمونه برداری انجام ندادند و خود مسؤلان دلفیناریوم این كار را انجام دادند. ما تاكید كردیم كه شما موظف بوده اید شرایط آب شامل PH آب، میزان كلر، عمق و شرایط بهداشتی محل نگهداری را به ما خوداظهاری كنید اما این كار را نكرده اید كه حیوان تلف شده و ما از راه خبرنگاران آگاه شدیم؛ اینها ایراداتی بود كه ما اعلام كردیم و گفتیم كه تا تعیین تكلیف نهایی، از نمایش عمومی خودداری كنید.
معاون فنی اداره كل محیط زیست استان تهران بیان نمود: در تاریخ ۷ دی ۹۸ از سوی دلفیناریوم به ما نامه زدند كه نمایش عمومی، بخشی از شرایط زیستی این حیوانات است و اگر اتفاقی بیفتد، شما مسئول خسارت ها هستید چون كه به ما مجوز داده اید و اگر مشكلی هست، مجوز ما را لغو كنید و مجوز صادرات بدهید.
به گفته كتال محسنی، در نهایت در تاریخ ۱۱ دی ۹۸ نماینده مالك به ما نامه زده و نتایج را به ما انعكاس دادند. در نهایت بر مبنای نمونه برداری ها و آنالیز، علت تلفات را ایست قلبی تنفسی ناشی از نارسایی های قلبی اعلام نمودند و طبق بررسی به عمل آمده، هیچ گونه نشانی از بیماری های عفونی، متابولیك و مسمومیت به دست نیامده است. در بررسی های كالبدگشایی، تمام اندام ها به جز قلب و قفسه سینه، عادی بوده اند و در بررسی كالبدشناسی قلب، وجود لخته های خون در بطن راست و شریان اصلی مشاهده شده، اِدم ریه هم مشاهده شده و نشانه ای از بیماری های عفونی و التهاب یافت نشده است.
وی عنوان كرد: این مجموعه علل بیان شده و درخواست آنها در مورد اینكه نمایش عمومی، بخشی از شرایط زیستی است و عواقب عدم اجرای نمایش عمومی بر عهده محیط زیست است را به دفتر تخصصی مربوطه در معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست ارسال كرده كه آنها بررسی های حقوقی و تخصصی خویش را انجام دهند. علت تلف شدن را ما نمی توانیم رد و تائید نماییم و در این حوزه از سازمان محیط زیست كسب تكلیف كرده ایم. همینطور زمان تلف شدن حیوان، تاریخ ۲۹ آذر ۹۸ ساعت ۷: ۴۵ اعلام شده كه بررسی و تائید آنرا هم از سازمان محیط زیست خواسته ایم. علاوه بر این، موارد اعتراضی شان را هم عیناً اعلام نموده ایم كه سازمان تصمیم بگیرد، لغو مجوز كند یا مجوز ادامه فعالیت بدهد.
معاون فنی اداره كل محیط زیست استان تهران تصریح كرد: در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۸ سازمان حفاظت محیط زیست نامه ای زده كه فعالان محیط زیست از این سازمان خواسته بودند نگهداری گونه ها در اسارت همچون دلفین و شیرهای خزدار در دلفیناریوم اصولاً مغایر اهداف محیط زیست و حفاظت گونه ها بوده و جای این حیوانات در زیستگاه است. در این نامه تاكید شده كه از صدور مجوز جدید برای دلفیناریوم و مراكز مشابه جلوگیری خواهد شد و در مورد مجوزهای موجود، كنترل دقیق تری خواهیم داشت تا استانداردهای محیط زیستی رعایت شود.
كتال محسنی در پاسخ به این سؤال كه آیا نظارت بیشتری در دلفیناریوم برج میلاد انجام شده و با وجود دو سال عدم خوداظهاری، چرا این مسائل پیگیری نشده و آیا بازدید و پایشی در این مدت صورت گرفته است؟ اظهار داشت: پایش های ما یك سوم شده است؛ این واقعیت ها را نمی توان نادیده گرفت و ما احتیاج به كمك داریم تا به اهدافمان برسیم. ما باید بوی نامطبوع هوا، پسماندسوزی، صنایع، حوزه طبیعی و … را كنترل نماییم.
وی درباره تناقض های اعلامی در سن دلفین تلف شده كه ابتدا ۳۲ ساله و سپس ۱۹ ساله اعلام شده بود، توضیح داد: درباره سن گونه تلف شده هم باید چشم به راه اعلام نظر دفاتر تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست بمانیم. در فرایند پیگیری خوداظهاری ها هم نقص هایی داشته ایم. به صورت مقطعی گزارش هایی به نام برخی بوده اما گزارش های مكتوب و دوره ای نداریم ضمن اینكه خوداظهاری این مجموعه هم مثل واحدهای صنعتی نیست كه ما ضابطه دقیق داشته باشیم. برای خوداظهاری در آلودگی های محیط زیستی، قانون دوره های سه ماهه ای برای خوداظهاری در نظر گرفته ولی در حوزه محیط طبیعی به این شكل نیست البته در مورد برخی مراكز مانند باغ پرندگان، خوداظهاری انجام شده اما دستكم در مجوزی كه سازمان محیط زیست برای این دلفیناریوم صادر كرده بود، ذكر چنین مواردی مشاهده نشده است.

1398/10/19
20:20:08
5.0 / 5
4262
تگهای خبر: آب , آلودگی , پرندگان , حفاظت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
petpart لوازم حیوان لوازم حیوانات خانگی

تگهای لوازم حیوان خانگی پت پارت

PetPart لوازم حیوان خانگی

لوازم حیوانات خانگی

petpart.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم حیوان خانگی محفوظ است