در گزارش دیوان محاسبات مطرح شد؛

ترک فعل صندوق ملی محیط زیست در تقلیل آلاینده های زیست محیطی

ترک فعل صندوق ملی محیط زیست در تقلیل آلاینده های زیست محیطی

لوازم حیوان خانگی: دیوان محاسبات در گزارشی به عملکرد ضعیف، ترک فعل و تخلفات صندوق ملی محیط زیست درباب کمک به تقلیل آلاینده های زیست محیطی اشاره نموده است.به گزارش لوازم حیوان خانگی به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، ششمین نشست شورای راهبردی دستگاههای نظارتی به ریاست مهرداد بذرپاش و با حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست، معاونین وی، مقامات دیوان محاسبات و نمایندگان دستگاههای نظارتی به میزبانی دیوان محاسبات برگزار گردید.
در این نشست، شاخصهای محیط زیست در زمینه هوا، آب، خاک، فرونشست، پسماند، تنوع زیستی، ارزیابی زیست محیطی در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، ارزش گذاری منابع طبیعی و زیست محیطی، چالش ها و انحرافات و همین طور با اهمیت ترین گزارشات تهیه شده در زمینه حسابرسی زیست محیطی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موضوعاتی از قبیل وضعیت ایران در رتبه بندی شاخص عملکرد محیط زیست، سرانه مصرف انرژی و مقایسه آن با دیگر کشورها، عدم انجام احکام پیشبینی شده در قانون هوای پاک مانندعدم تدوین و تصویب استاندارد ملی سوخت، عدم نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی توسط وزارت کشور، عدم اجرای طرح کهاب در جایگاه ها و انبارهای سوخت، توزیع نشدن سوخت استاندارد، تامین نشدن حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی های پاک و… از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
همچنین چالش کمبود جدی آب، مدیریت نکردن صحیح منابع و مصرف آب در کشور، تنش آبی، وضعیت نامطلوب استقرار صنایع آب بر در مناطق خشک و بیابانی کشور و فرونشست زمین بعنوان قسمتی از تهدیدها در این مقوله مورد بررسی واقع شد.
دیوان محاسبات کشور در ماجرای چالش های آبی هشدار داد:
- راه اندازی صنایع آب بر که اغلب در زمینه فلزات و معادن است، بیشترین مصرف آب را در پی دارد که این امر بعضاً بدون در نظر گرفتن اقلیم و جغرافیای بومی مناطق رقم می خورد و می تواند نابودی منابع آبی را در پی داشته و خشکسالی را تسریع نماید. این معضل در استان هایی با اقلیم نیمه بیابانی، بیابانی و کویری نظیر اصفهان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و… بیشتر مشهود می باشد.
- برمبنای آمار سازمان زمین شناسی سالانه ۲۵-۱۷ سانتی متر فرونشست در کشور روی می دهد که این رقم ۶ برابر میانگین جهانی است.
-عدم نظارت و مدیریت مناسب پیرامون حفر چاه های آب (با وجود تعداد زیاد چاه غیرمجاز) وعدم نصب کنتور دقیق بر روی تمامی چاه های مجوز دار یکی از عوامل در فرونشست زمین بوده که به تخلیه آب های زیرزمینی و نیز تنش آبی منجر گردیده است. این چالش ها نیازمند انجام اقدامات جدی و عاجل است.
- آلودگی خاک، قاچاق خاک کشاورزی، عدم نظارت جامع بر فعالیتهای معدنی در خلاء ضوابط و مقررات موضوعه از مهم ترین چالش های حوزه خاک بعنوان یک عنصر حیاتی محیط زیست به حساب می آید و در تشریح علل عمده آلودگی خاک می توان به دفن غیر اصولی زباله، دفن غیر اصولی پسماندهای پزشکی، سوزاندن ضایعات در حاشیه شهرها، وجود فیلتر نامناسب در خروجی صنایع از قبیل ریخته گری، صنایع شیمیایی، تخلیه نخاله های ساختمانی در حاشیه شهرها و نشت نفت و مواد شیمیایی اشاره نمود که حل این مسائل علاوه بر رفع موانع اجرائی، نیازمند نظارت بی چشم پوشی و مستمر در این حوزه است.
- سرانه تولید پسماند شهری ۰.۸ و روستایی ۰.۵کیلوگرم در روز به ازای هر نفر است و با آنکه سرانه تولید پسماند در ایران نسبت به بیشتر کشورهای منطقه کمتر است، اما از لحاظ مدیریت پسماند در وضعیت نامطلوبی قرار دارد به صورتی که در کشور ۷۲ درصد از پسماند تولیدی بدون پردازش تلنبار و دفن غیربهداشتی می شود و عملاً به پسماندهای الکترونیکی نیز توجهی نشده است. بر این اساس و با عنایت به آخرین گزارش عملکرد محیط زیستی (EPI)، کشور وضعیت مناسبی در مدیریت پسماند ندارد به نحوی که در رتبه ۹۷ (از ۱۸۰ کشور) جهان قرار گرفته است و حتی نسبت به کشورهای خاورمیانه امتیاز پایین تری در این عرصه کسب کرده است.
- طبق آمار رسمی اعلام شده توسط دفتر فنی مهندسی منابع طبیعی ایران، در سال ۱۳۴۳ مساحت جنگل های کشور ۱۸ میلیون هکتار بوده است که هم اکنون این میزان به ۱۴.۳ میلیون هکتار تقلیل یافته و سهم سرانه جنگل در ایران حدود ۰.۲ هکتار و در جهان ۰.۶ هکتار است.
- در جهت احیای تالاب های در معرض تهدید کشور اقداماتی درباب احیا صورت گرفته اما بند (ب) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه تالاب ها بطور کامل محقق نشده است. از دلیلهای عدم موفقیت کامل این بند می توان به ترک فعل وعدم همکاری دیگر دستگاههای اجرائی همچون وزارت نیرو و وزارت جهاد درباب تامین حقابه، برداشت های غیرمجاز، اصلاح الگوی کشت و مسدود نمودن چاه هایغیر مجاز اطراف تالاب ها وعدم تخصیص کامل اعتبارات مورد نیاز نام برد.
- ایران از غنای تنوع زیستی بسیار بالایی برخوردار می باشد به صورتی که در سیزدهمین نشست جهانی تنوع زیستی (۲۰۱۶)، ایران بعنوان یکی از ۲۰ کشور دارای بیشترین غنای تنوع زیستی در جهان معرفی گردید اما چالش های اساسی بسیاری، تنوع زیستی را تهدید می نماید و موجب نابودی و زوال آن می شود که اهم آن عبارتند از تخریب و جزیره ای شدن (تکه تکه شدگی) زیستگاه ها، تصرف و بهره برداری ناپایدار از منابع زیستی، عدم رعایت حقآبه تالاب ها و رودخانه ها، برداشت بی رویه از گونه های تالابی، مدیریت نادرست مصرف آب تالاب ها در زمینه های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب، خشک شدن و خشکاندن تالاب ها، ورود انواع آلودگی ها به اکوسیستم های آبی و خشکی، ورود غیراصولی و مهار نشده گونه های غیربومی به کشور، شکار و صید غیرقانونی و وجود سلاح های غیرمجاز، تجارت غیرقانونی گونه ها بصورت زنده و یا اعضای آنها، عدم مدیریت یکپارچه تنوع زیستی وکمبود آمار و اطلاعات در زمینه تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی و خشکسالی های متوالی اشاره نمود.
در ادامه این نشست، به بررسی معطل ماندن وعدم اجرای کامل برخی تکالیف سازمان حفاظت محیط زیست پیرامون موضوع ارزش گذاری منابع طبیعی و زیست محیطی، ارزیابی اثرات زیست محیطی پرداخته شد. می توان اظهار داشت که تا آخر سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۵۴ طرح که پیشرفت فیزیکی عمده ای داشته اند، فاقد تاییدیه ارزیابی اثرات زیست محیطی می باشند و از این تعداد برای ۴۳ طرح بزرگ دولتی بدون محاسبه پیامدها و خسارات زیست محیطی آنها مجوز زیست محیطی مربوط جهت ادامه فعالیت توسط هیات دولت صادر گردیده است. دیگر موانع و مشکلات این پروسه موضوع فقدان یک قانون مستقل و دائمی از یک سو و از سویی فقدان بانک اطلاعاتی و سامانه جامع در پروسه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های کشور است که سبب تاخیر در پاسخگویی، عدم شفافیت و عدم دسترسی به اطلاعات بموقع و مورد نیاز برای برنامه ریزی، تصمیم گیری و نظارت است.
در گزارش دیوان محاسبات کشور از وضعیت دستگاههای اجرائی تابعه سازمان حفاظت محیط زیست، به عملکرد ضعیف، ترک فعل و تخلفات صندوق ملی محیط زیست درباب کمک به تقلیل آلاینده های زیست محیطی و پیشگیری از تخریب محیط زیست و حفظ و پشتیبانی از محیط زیست اشاره نمود. به صورتی که در اجرای بند (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹.۰۶۷ میلیاردریال از محل منابع موضوع این بند در اختیار صندوق مزبور قرار گرفت تا صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و پیشگیری از تخریب محیط زیست شود، اما باوجود پیگیری های مکرر دیوان محاسبات کشور، تا آخر سال ۱۳۹۹ تنها ۵ پروژه به ارزش ۳۱ میلیاردریال و در مجموع تا آبان ماه سالجاری، تنها ۱۰ پروژه به ارزش ۲۴۳ میلیاردریال موفق به گرفتن تسهیلات شده اند. عدم مصرف بیش از ۹۰ درصد وجوه در اختیار صندوق تا اختتام آذرماه سالجاری سبب عدم تحقق اهداف مقنن شده است.
در نهایت، سایر احکام قانونی مغفول مانده و اقدامات اولویت دار سازمان حفاظت محیط زیست پیرامون موضوعات و چالش های مختلف زیست محیطی مورد تاکید دیوان محاسبات کشور قرار گرفت و سایر دستگاههای نظارتی نکات مهمی درباب موضوعات زیست محیطی بیان نمود.منبع:

1400/12/23
12:31:26
5.0 / 5
419
تگهای خبر: آب , آلاینده , آلودگی , ارزیابی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۱
petpart لوازم حیوان لوازم حیوانات خانگی

تگهای لوازم حیوان خانگی پت پارت

PetPart لوازم حیوان خانگی

لوازم حیوانات خانگی

petpart.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم حیوان خانگی محفوظ است