سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای ابتدایی مرداد

سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای ابتدایی مرداد

لوازم حیوان خانگی: جلوگیری از تحرك مرغ ها در ساعات گرم روز، رنگ آمیزی كندوها برای كاهش اثر گرمای هوا به رنگ های سفید یا زرد و مبارزه با سفیدك سطحی در باغات انگور از سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای ابتدایی مردادماه است.به گزارش لوازم حیوان خانگی به نقل از ایسنا، سفارش های هواشناسی كشاورزی برای امروز ( اول مردادماه) تا روز جمعه (۵ مردادماه) در استان های مختلف به شرح زیر است:

استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد و بارش پراكنده در پس از ظهر

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات اندك دمایی

• تغذیه بهینه باغات با استفاده از كودهای ریزمغذی بصورت محلول پاشی

• مبارزه با علف های هرز كف باغ حد الامكان در سایه انداز درخت

• حذف شاخه های اضافی، خشك، پاجوش ها و نرك ها در باغات میوه

• مبارزه با سفیدك سطحی در باغات سیب

• كنترل انگل سس در حاشیه مزارع، راه ها و انهار سنتی و رعایت بهداشت مزارع

• مبارزه با سفیدك سطحی در درختان میوه هسته دار

• رد یابی آفت مینوز و هلیوتیس در مزارع گوجه فرنگی و مبارزه با نظر كارشناسان

• رد یابی آفات زنجره مو و شناسائی محل خروج پوره ها و جهت انجام اقدامات كنترلی در تاكستان ها

• مبارزه با سفیدك سطحی در باغات انگور

• زراعت:

• جلوگیری ازسوزاندن بقایای گیاهی گاه و كلش پس از برداشت محصول غلات

• خاك دهی پای بوته در زراعت های بهاره

• برداشت محصولات پاییزه گندم و جو

• استفاده از نوار تیپ در زراعت های بهاره برای صرفه جویی و كاهش مصرف آب كشاورزی

• مدیریت عملیات آبیاری در زراعت های بهاره برای جلوگیری از تنش های آبی

• انجام عملیات وجین علف های هرز در زراعت های بهاره(چغندرقند، سیب زمینی، پیازو ذرت...)

• تغذیه بهینه محصولات زراعی بهاری با استفاده از كودهای محلول با نظر كارشناسان فنی

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به نوسانات اندك دمایی

• زنبورداری:

• جابجایی كندوهای عسل و انتقال آنها به مناطق خنك تر

• شیلات:

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی

• استان های كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویر احمد:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات اندك دمایی

• كنترل به موقع كنه های نباتی درباغات میوه ومصرف سموم مناسب بر مبنای وضعیت بیولوژیك آفت

• كنترل سفیدك های حقیقی در باغات و تاكستان ها

• آبیاری مزارع سبزی و صیفی در ساعات خنك شبانه روزی

• مبارزه با شپشك واوی در باغات سیب

• مبارزه با آفت كنه در باغات میوه

• استفاده از كودهای ریزمغذی بر مبنای نیاز در باغات

• در صورت ضرورت مبارزه با كرم دانه خوار سیب

• زراعت:

• خاك دهی پای بوته ها در مزاع گوجه فرنگی و كدو بصورت كود مخلوط با كود دامی پوسیده جهت افزایش رشد و ریشه دهی واستقرار كامل بوته در زمین

• مبارزه بیولوژیك و غیر شیمیایی با پروانه مینوز وهلیتوس

• نصب تله های فرمونی وكاتهای برچسب دار زنگ رنگ و تله های نوری در مزارع گوجه فرنگی

• آبیاری مزارع علوفه و ذرت دانه ای در ساعات خنك شبانه روزی

• مانیتورینگ (رهگیری) فعالیت كرم های ساقه خوار و طوقه بر در مزارع ذرت

• مبارزه با سفیدك سطحی در مزارع چغندرقند و مبارزه مكانیكی با گیاه سس

• برداشت مزارع كلزا توسط كمباین در ساعات اولیه بامداد كه رطوبت بالا است جهت كاهش ریزش دانه

• آتش نزدن بقایای كاه و كلش مزارع گندم و جو برداشت شده جهت تقویت مواد آلی خاك و حفظ موجودات مفید خاك

• دامپروری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات اندك دمایی

• زنبورداری:

• جابه جایی كندوهای عسل و انتقال آنها به مناطق خنك تر

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• شیلات:

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی

• استان های مازندران و گیلان:

• باغبانی:

• محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان مازندران در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات اندك دمایی

• زیتون كاران به منظور مبارزه با آفت مگس زیتون ضمن تهیه و تدارك لوازم غیر شیمیائی نسبت به نصب كارت زرد چسبنده و سایر تله های جلب كننده غذادهی در باغات اقدام نمایند.

• با عنایت به زمان فعالیت نسل دوم پروانه سفید اشجار در صورت مشاهده دسته جات تخم یا لارو ضمن اطلاع رسانی به مدیریت یا مراكز خدمات محل نسبت انجام عملیات كنترل مكانیكی با آن (هرس، جمع آوری وانهدام شاخه های آلوده) اقدام نمایند.

• برای مبارزه با آفت كرم سفید ریشه (حشره كامل و لاروهای آن) می توانند نسبت به مبارزه مكانیكی (توری شكار و تله های نوری) و شیمیایی در باغات مثمر و غیر مثمر اقدام نمایند.

• مركبات كاران با عنایت به زمان فعالیت آفت بالشك، شپشك و مینوز مركبات ضمن بازدید منظم از باغ در صورت مشاهده آلودگی قابل توجه با هماهنگی كارشناسان مدیریت، مراكز خدمات و كلینیك های گیاهپزشكی نسبت به كنترل و مبارزه آن اقدام نمایند.

• با عنایت به روند افزایش تدریجی دما، كاهش فاصله آبیاری (حداقل هفته ای دو مرتبه) با مدت زمان آبیاری حداقلی (برای نهال های جوان و درختان بارده) رعایت شود.

• تولید پوشش حفاظتی با توری و سایبان جهت كاهش تبخیر و تعرق در درختان میوه

• اعمال روش های صرفه جویی آب در باغ ها یا پخش پوشش های حفاظتی نظیر مالچ، كاه و كلش، براده چوب در منطقه سایه انداز و روی خاك به منظور كاهش تبخیر و تعرق از سطح خاك

• انجام تغذیه با كودهای مناسب در باغ های جدیدالاحداث میوه های سردسیری در ساعات خُنك روز

• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان

• محلول پاشی كودهای پتاسه و سایر عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در ساعات خُنك روز

• كنترل آفت مینوز مركبات در باغ های مركبات و نهالستان ها با نظر كارشناس با در نظر گرفتن شرایط جوی

• كنترل سپردار قرمز و قهوه ای در كانون های آلوده باغ های مركبات با نظر كارشناس با در نظر گرفتن شرایط جوی

• زراعت:

• مصرف كود سرك در اراضی شالیزاری با در نظر گرفتن شرایط جوی

• كنترل بیماری بلاست خوشه برنج و كرم ساقه خوار برج در اراضی شالیزاری دیركاشت با نظر كارشناس با در نظر گرفتن شرایط جوی

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به نوسانات اندك دمایی

• ترجیحاً تغذیه دام ها در ساعات خُنك روز و در اختیار گذاشتن آب تمیز و خُنك به میزان كافی

• شیلات:

• با عنایت به بارش و رگبار پراكنده در مناطق مركز و شرق گیلان نسبت به مهار آب ورودی آب استخرهای سردابی قزل آلا تمهیدات لازم به عمل آید.

• با عنایت به ابری شدن هوا كوددهی استخرهای كپور ماهیان سفارش نمی گردد ولی غذادهی در حد نرمال صورت گیرد.

• روشن كردن هواده اسپلاش در ساعات ۶، ۱۳ و ۱۹ در استخرهای خاكی كپور ماهیان الزامی است.

• نصب سایبان سبك موقت در زمان آفتاب در استخرهای بتنی تولید قزل الا الزامی است.

• ورود و خروج آب در استخرهای سردابی و گرمابی الزامی است.

• عبور آب برگشتی در استخرهای تولید قزل الا از برجك هواده و استخرهای رزروار (ذخیره) آب مجهز به دستگاه هواده كامبوجت سفارش می گردد.

• تجهیز استخرهای تولید قزل الا به هواده ایرجت یا هواده دمنده دارای دیفیوزر سفارش می گردد.

• زنبورداری:

• در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیكی زنبورستان

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• استان گلستان:

• باغبانی:

• محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات اندك دمایی

• به دلیل تنش خشكی نسبت به آبیاری سبك هنگام بامداد زود و عصرها به ویژه در باغات جدیدالاحداث اقدام گردد.

• باغداران جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاك نسبت به ایجاد و ترمیم تشتك پای درختان، مالچ پاشی و همینطور آبیاری باغات خود اقدام نمایند.

• زراعت:

• كشاورزان برنج كار جهت صرفه جویی و كاهش در مصرف آب از روش آبیاری غرقابی پرهیز و برنج را بصورت متناوب آبیاری كنند.

• پیمانكاران بذری گندم و جو با عنایت به گرمای هوا قرص گذاری در انبار بذری مسقف و محافظ شده را انجام دهند.

• كشاورزان شالیكار از كشت بی رویه شالی در اراضی غیر نسقی جدا اجتناب كنند چون سبب شوری آب های زیرزمینی می گردد.

• كشاورزان ذرت كار كشت را به صورت هیرم كاری انجام دهند. در مزارع ذرت ۶ تا ۷ برگی هم كود اوره سرك بصورت كود كاری پای بوته صورت گیرد.

• درمزارع شالی با عنایت به آبشویی و تخلیه كود ازته كود مصرفی بصورت سرك و در چند مرحله مصرف شود. ترجیحا كود سولفات آمونیوم مصرف كنند.

• كشاورزان خصوصاً اراضی شمالی نسبت به انجام عملیات شخم تابستانه با اجرای عملیات گیاهپزشكی اقدام نمایند.

• كشاورزان با عنایت به بارندگی طی دو روز آینده، مناطقی كه رطوبت خاك كافی است جهت افزایش مواد آلی خاك مبادرت به كشت ماش كنند.

• با عنایت به انقضای تاریخ مناسب كشت سویا، كشاورزان از كشت دیرهنگام زراعت سویا اجتناب كنند.

• با عنایت به گرمای هوا و جهت جلوگیری از پوكی دانه آفتابگردان و در صورت امكان نسبت به استقرار ۳ – ۲ كندوی زنبورعسل پیش از گلدهی مزارع آفتابگردان اقدام نمایند.

• در صورت شوری آب آبیاری كاهش دور آبیاری، خسارت ناشی از افزایش دما را می كاهد.

• در شرایط اقلیمی سال جاری و افزایش دما آبیاری شبانه بخصوص در مناطق شور استان برای مزارع پنبه مفیدتراست.

• كشاورزان با عنایت به شرایط ابری بودن، وقوع بارندگی و كاهش دما در ایام آینده و احتمال افزایش جمعیت آفت سنك بذرخوار كلزا، سفارش می گردد با مشاهده این آفت در بقایای مزارع كلزای برداشت شده و در سایر مزارع (سویا، پنبه، شالی، آفتابگردان و باغات) نسبت به انجام مبارزه شیمیایی با سموم سفارش شده اقدام نمایند.

• با عنایت به شرایط ابری بودن، وقوع بارندگی و كاهش دما در ایام آینده، احتمال افزایش جمعیت آفات مكنده (شته، مگس سفید و...) در مزارع پنبه و سویا نسبت به انجام مبارزه شیمیایی با سموم سفارش شده اقدام گردد.

• با عنایت به شرایط مناسب محیطی برای بروز بیماری بلاست برنج در مزارع شالی كشت بهاره، در صورت مشاهده نشانه های بیماری، نسبت به مبارزه شیمیایی با یك قارچكش مناسب اقدام گردد.

• در مزارع شالی كشت بهاره كه در مرحله خوشه هستند در صورت مشاهده آفت ساقه خوار برنج، نسبت به مبارزه شیمیایی با یك حشره كش مناسب اقدام گردد.

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به نوسانات اندك دمایی

• برنامه خاموشی را در مرغداری ها طوری تنظیم كنند كه در ساعات گرم روز مرغ ها تحرك كمتری داشته باشند.

• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مركزی و سمنان:

• باغبانی:

• محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان قم در ایام دوشنبه به علت وزش باد شدید

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش ۲ تا ۳ درجه دما

• محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان در استان قم در ایام دوشنبه به علت وزش باد شدید

• استفاده از كودهای پتاسه در باغات با عنایت به شرایط خشكسالی

• ردیابی و پایش آفت زنجره مو و مبارزه شیمیائی با آن

• مبارزه با علفهای هرز و سایر آفات باغی زیر نظر كارشناسان

• اجرای سیستم های آبیاری نوین با عنایت به شرایط كم آبی حاكم در منطقه

• ردیابی و در صورت نیاز میارزه با زنجره مو و مبارزه با نسل دوم كرم خوشه خوار انگور

• آبیاری مزارع و باغات در ساعات خنك روز و یا هنگام شب با عنایت به روند افزایش دما و اوج مصرف برق

• هرس سبز و كم كردن سطح تبخیر گیاه و تنك كردن میوه ها با عنایت به كاهش شدید منابع آبی

• پوشاندن سوراخ های لاروی فعال با خمیر سمی و تهیه تله های فرمونی و شكار پروانه جهت مرحله دوم مبارزه با آفت كرم خراط

• برداشت محصولات باغی در ساعات خنك روز انجام و بلافاصله بعد از برداشت انتقال به محل سایه و خنك

• بازدید از باغات و در صورت نیاز مبارزه با آفت شته بویژه در درختان هسته دار و دانه دار

• حذف پاجوش های درختان انار جهت جلوگیری از تكثیر آفت شته

• آبیاری به موقع و مناسب باغات انار جهت كاهش تنش ناشی از افزایش دما و جلوگیری از ریزش و تركیدگی انار

• ردیابی و بازدید آفت پسیل در باغات پسته

• زراعت:

• تنظیم دور و میزان آبیاری با عنایت به ماندگاری هوای گرم و به تبع آن افزایش تبخیر و تعرق گیاهان

• انجام عملیات برداشت محصولات غله در ساعات آرام روز

• خودداری از روشن كردن آتش در اطراف مزارع و مراتع با عنایت به گرم شدن هوا و خشك شدن علفهای هرز و وزش باد

• مبارزه شیمیایی با علف های هرز

• دام داری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به افزایش ۲ تا ۳ درجه ای دما

• زنبورداری:

• جابه جایی كندوهای عسل و انتقال آنها به مناطق خنك تر

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به افزایش ۲ تا ۳ درجه ای دما

• خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز

• استان های اصفهان و یزد:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• استفاده از كودهای پتاسه در باغات با عنایت به شرایط خشكسالی

• ردیابی و پایش آفت زنجره مو و مبارزه شیمیائی با آن

• مبارزه با علف های هرز و سایر آفات باغی زیر نظر كارشناسان

• اجرای سیستم های آبیاری نوین با عنایت به شرایط كم آبی حاكم در منطقه

• ردیابی و در صورت نیاز مبارزه با زنجره مو و مبارزه با نسل دوم كرم خوشه خوار انگور

• آبیاری مزارع و باغات در ساعات خنك روز و یا هنگام شب با عنایت به ماندگاری هوای گرم و اوج مصرف برق

• هرس سبز و كم كردن سطح تبخیر گیاه و تنك كردن میوه ها با عنایت به كاهش شدید منابع آبی

• پوشاندن سوراخ های لاروی فعال با خمیر سمی و تهیه تله های فرمونی و شكار پروانه، جهت مرحله دوم مبارزه با آفت كرم خراط

• برداشت محصولات باغی در ساعات خنك روز انجام و بلافاصله بعد از برداشت به محل سایه و خنك منتقل شود.

• بازدید از باغات و در صورت نیاز مبارزه با آفت شته بویژه در درختان هسته دار و دانه دار

• حذف پاجوش های درختان انار جهت جلوگیری از تكثیر آفت شته

• آبیاری به موقع و مناسب باغات انار جهت كاهش تنش ناشی از افزایش دما و جلوگیری از ریزش و تركیدگی انار

• ردیابی و بازدید آفت پسیل در باغات پسته

• استفاده از مالچ های سطحی مثل ماسه بادی یا پلاستیك روی سطح كرت ها هم به كاهش تبخیر كمك می نماید.

• از حذف علف های هرز پوششی و یكساله كف باغ های انار و پسته و شخم پای درختان خودداری شود.

• زراعت:

• در برداشت، خرمن كوبی و ضبط محصول گندم تسریع شود.

• آبیاری مزارع در ساعات خنك روز و حتی الامكان در شب صورت گیرد.

• از مصرف كودهای ازته فسفره و مرغی خودداری شود.

• پس از برداشت مزارع درصورت عدم كشت جدید از شخم خودداری شود.

• برداشت محصول گندم وجو در ساعات خنك روز

• زنبور داری:

• تولید سایه بان بر روی كندوها

• رنگ آمیزی كندوها برای كاهش اثر گرمای هوا به رنگ های سفید یا زرد

• دام داری و طیور:

• ضد عفونی كردن سالن و بستر مرغداری با عنایت به وزش باد و امكان انتشار آلودگی در مرغداری ها

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• شیلات:

• پرورش دهندگان ماهیان گرمابی جهت تعیین میزان خوراك لازم برای بچه ماهی ها به عملیات بیومتری ماهی های استخر پرورش اقدام نمایند.

• پرورش دهندگان ماهیان گرمابی نسبت به تغذیه منظم ماهیان، حداقل ۲ بار در ساعات خنك روز اقدام نمایند.

• پرورش دهندگان توام ماهیان آمور و كپور، تغذیه ماهیان آمور با یونجه را در اولویت قراردهند سپس به تغذیه دستی با غذای كنسانتره به ماهیان كپور اقدام نمایند.

• با عنایت به مشخصات استخر پرورش نسبت به نصب هواده مناسب اقدام گردد.

• جهت مدیریت بهداشتی استخر پرورش ماهیان گرمابی نسبت به خارج كردن ماهیان بیمار با شنای نامتعادل یا بدن قارچ زده اقدام گردد.

• استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

• محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان شمالی در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد شدید

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به كاهش نسبی دما از روز سه شنبه به بعد

• محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان در استان خراسان شمالی در روز دوشنبه به علت وزش باد شدید

• آبیاری تكمیلی باغات میوه در ساعات ابتدایی یا پایانی روز و كاهش فاصله زمانی آبیاری

• مبارزه با نسل دوم آفت كرم سیب و كرم آلو

• هرس سبز انگور، یك بند بالاتر از آخرین خوشه در مناطق سرد و دو بند بالاتر از خوشه در دشت همینطور مبادرت به حذف شاخه هایی كه میوه ندارند.

• پایش آفت كنه در باغات میوه

• پایش زنجره مو و مبارزه با نسل دوم كرم خوشه خوار انگور

• مبادرت به تنظیم دما و تامین پوشش سایبانی در گلخانه ها برای جلوگیری از سوختگی

• خودداری از عملیات پیوند در باغات پسته با عنایت به گرم شدن هوا

• بازدید از باغات انگور جهت پیشگیری از مبتلا شدن به آلودگی سفیدك

• زراعت:

• خودداری از روشن كردن آتش در مزارع و مراتع با عنایت به گرم شدن هوا و خشك شدن علف ها

• انتقال محصولات برداشت شده غلات و كلزا به انبارهای مسقف و استاندارد

• برداشت گندم و جو آبی و دیم در رطوبت مناسب با عنایت به اینكه رطوبت بالا و متقابلا خشكی زیاد سبب ریزش محصول می گردد.

• سله شكنی پنبه به منظور حفظ رطوبت خاك و مبادرت به آبیاری طی ساعات اولیه بامداد یا پس از ظهر بعد از محلول پاشی

• نسبت به بازدید از مزارع گوجه فرنگی و بادمجان اقدام و در صورت مشاهده لكه مینوز در این محصولات نسبت به رعایت سفارش های لازم جهت پیشگیری از شیوع بیماری اقدام گردد.

• با عنایت به شرایط دمایی نسبت به بازدید و آبیاری نشاء های كشت شده ذرت اقدام گردد.

• با عنایت به نیاز شدید مزارع پنبه و چغندر به رطوبت نسبت به مبارزه با علف های هرز این مزارع اقدام گردد.

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به كاهش نسبی دما از روز سه شنبه به بعد

• زنبورداری:

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• شیلات:

• خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی و گرم آبی در ساعات خنك شبانه روز و اجتناب از خوراك دهی در اواسط روز به علت گرمای هوا

• هوادهی مناسب در استخرهای پرورش ماهی سردآبی به خصوص در ساعات اولیه روز

• استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و كرمان:

• باغبانی:

• محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد شدید

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان به علت وزش باد شدید

• استفاده از كودهای پتاسه در باغات با عنایت به شرایط خشكسالی

• ردیابی و پایش آفت زنجره مو و مبارزه شیمیائی با آن

• مبارزه با علفهای هرز و سایر آفات باغی زیر نظر كارشناسان

• اجرای سیستم های آبیاری نوین با عنایت به شرایط كم آبی حاكم در منطقه

• حذف پاجوش های درختان انار جهت جلوگیری از تكثیر آفت شته

• آبیاری به موقع و مناسب باغات انار جهت كاهش تنش ناشی از افزایش دما و جلوگیری از ریزش و تركیدگی انار

• ردیابی و بازدید آفت پسیل در باغات پسته

• تنظیم و سرویس تاسیسات خنك كننده گلخانه ها

• پرهیز از آبیاری باغات و مزارع در ساعات گرم روز

• برداشت محصولات جالیزی و باغی در ساعات اولیه روز و عصر

• زراعت:

• انجام عملیات سم پاشی و كودپاشی و مزارع به ساعات خنك روز

• تسریع در برداشت غلات و رعایت موارد مراقبتی در خرمن كردن محصول

• زنبورداری:

• تولید سایه بان روی كندوهای زنبورعسل

• قرارگیری خروجی كندوهای زنبورعسل در قسمت بادپناه كندو

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• كاهش غذا دهی با عنایت به ماندگاری هوای گرم و خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز

• عملیات صیادی دردریای عمان باتوجه به وزش بادهای شدید و مواج بودن دریا طی سه روز آینده با محدودیت همراه می باشد.

• تولید بادشكن های دائمی در راه رو به باد استخرها مساحت بالا جهت كاهش تبخیر

• استان های فارس، هرمزگان و بوشهر:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• استفاده از كودهای پتاسه در باغات با عنایت به شرایط خشكسالی

• ردیابی و پایش آفت زنجره مو و مبارزه شیمیائی با آن

• مبارزه با علف های هرز و سایر آفات باغی زیر نظر كارشناسان

• اجرای سیستم های آبیاری نوین با عنایت به شرایط كم آبی حاكم در منطقه

• تنظیم و سرویس تاسیسات خنك كننده گلخانه ها

• پرهیز از آبیاری باغات و مزارع در ساعات گرم روز

• تنظیم دور و میزان آبیاری با عنایت به ماندگاری هوای گرم و به تبع افزایش تبخیر و تعرق گیاهان

• پایش آفت كنه ها در باغات با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• پایش و مبارزه با سفیدك سطحی در باغات

• زراعت:

• استفاده از الگوی صحیح مصرف آب

• خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی (كلش) به منظور حفظ میكروارگانیسمهای خاك در مزارع برداشت شده

• انجام عملیات سم پاشی و كودپاشی مزارع در ساعات خنك روز

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• تمهیدات لازم به منظور تامین آب شرب پایدار برای دام ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• زنبورداری:

• تولید سایه بان روی كندوهای زنبورعسل

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• استان های ایلام و خوزستان:

• باغبانی:

• محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز دوشنبه به علت وزش باد شدید

• محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان در روز دوشنبه به علت وزش باد شدید

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش دما

• انجام عملیات آبیاری باغات با عنایت به افزایش دما

• انجام چین برداری سبزی و صیفی (بادمجان )

• نگهداری صیفی جات برداشت شده در محلهای خنك پیش از انتقال به بازار

• زراعت:

• انتقال غلات برداشت شده به جاهای مسقف و یا استفاده از پوشش مناسب

• خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی (كلش) به منظور حفظ میكروارگانیسمهای خاك در مزارع برداشت شده

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به افزایش دما

• پشم چینی دام ها با عنایت به افزایش دما

• زنبورداری:

• تولید سایه بان روی كندوهای زنبورعسل

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• پرورش آبزیان:

• هوادهی حوضچه های پرورش ماهی و تغذیه آبزیان به منظور حداكثر برداشت با عنایت به افزایش دما
1397/05/01
14:29:47
5.0 / 5
5920
تگهای خبر: آب , آلودگی , بارش , درختان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
petpart لوازم حیوان لوازم حیوانات خانگی

تگهای لوازم حیوان خانگی پت پارت

PetPart لوازم حیوان خانگی

لوازم حیوانات خانگی

petpart.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم حیوان خانگی محفوظ است