رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

۳۵ میلیون هکتار، وسعت کانون های گردوغبار داخلی کشور

۳۵ میلیون هکتار، وسعت کانون های گردوغبار داخلی کشور

رییس سازمان حفاظت محیط زیست مدیریت و کنترل کانون های گرد و غبار را در گرو مشارکت مردم دانست و اظهار داشت: اگر پروژه های کنترل گردوغبار ضمن مدیریت، سازگاری و مقابله با پدیده گردوغبار، اقتصادی هم باشند، می توانند استقبال و مشارکت بهره برداران ازجمله کشاورزان، دامداران و مرتع داران را در پی داشته باشد.به گزارش لوازم حیوان خانگی به نقل از ایسنا علی سلاجقه در سخنرانی ویدیویی خود در نشست افتتاحیه پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردوغبار که بامداد امروز (۲۰ بهمن) در دانشگاه یزد انجام شد، اظهار نمود: بررسی های انجام شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست نشان داده است که هم اکنون وسعت کانون های گردوغبار داخلی کشور بیش از ۳۵ میلیون هکتار و میزان غبار ناشی از آنها بیش از ۲.۴ میلیون تن ذرات زیر یک صد میکرون است.

وی مدیریت و کنترل کانون های گردوغبار را فقط از طرف سازمان های دولتی غیرممکن دانست و اضافه کرد: به این منظور باید سیاست هایی را مدنظر قرارداد که به دنبال آن پروژه هایی با هزینه کم و اثربخشی بالا با مشارکت مردم صورت گیرد.

معاون رییس جمهوری درباره جلب مشارکت مردم، اقتصادمحور بودن پروژه های کنترل گردوغبار را بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: اگر این پروژه ها ضمن مدیریت، سازگاری و مقابله با پدیده گردوغبار، اقتصادی هم باشند، می توانند استقبال و مشارکت بهره برداران ازجمله کشاورزان، دامداران و مرتع داران را در پی داشته باشند.

سلاجقه اشاره کرد: در این راستا تمامی دستگاه های عضو ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار باید باتوجه به وظایفی که در بخشنامه هماهنگی پیشگیری و مدیریت پدیده گرد و غبار برای آنها تعیین شده است، اقدام لازم را با دقت و حساسیت انجام دهند. در این میان نقش کلیدی برای افزایش اثربخشی و هم افزایی اقدام ها، انسجام و همکاری بین بخشی نیاز است که نقش محوری آن با سازمان حفاظت محیط زیست در قالب بخشنامه مزبور است. درواقع انسجام سازمانی نکته کلیدی است که در همه زمینه ها همچون مدیریت، سازگاری و مقابله با گردوغبار و فرسایش بادی مغفول مانده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در بخشنامه یاد شده برای هر یک از دستگاهها وظایفی در نظر گرفته شده است که اگر به نحو شایسته و فارغ از تقابل با وظایف دستگاه های همکار به انجام رسد، سبب هم افزایی بیشتر و مدیریت سرزمین در سازگاری و مقابله با گردوغبار بطور اخص با نتایج بسیار مناسبی همراه خواهد بود.

وی با ذکر یک مثال توضیح داد: از کل مناطق غبار خیز کشور، ۱۵ میلیون هکتار شامل مراتع فقیر است که بمنظور مدیریت این کاربری از اراضی نیاز است تا بصورت علمی در قالب اقدام های مدیریتی همچون قرق و مدیریت چرا و تعداد دام با ظرفیت مراتع متناسب شود. این دو اقدام از مجموعه اقدام های اثربخش و کم هزینه ای است که باید جزو راهبردهای طولانی مدت دستگاه های متولی باشد و می تواند با مشارکت مردم به صورت گسترده صورت گیرد.

سلاجقه با بیان اینکه اراضی زراعی آبی و دیم زار ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی غبار خیز کشور را شامل می شود، اشاره کرد: برای مدیریت و کنترل غبار خیزی در این کاربری اراضی باید آموزش کشاورزی حفاظتی به کشاورزان مدنظر قرار گیرد. بررسی ها نشان داده است که این مهم در وزارت جهاد کشاورزی مغفول مانده است.

وی تصریح کرد: خیلی از دشت ها و تالاب های کشور بر اثر کمبود رطوبت، خشک و منشأ تولید گردوغبار شده اند که وزارت نیرو باید طبق قانون حفاظت و احیای تالاب ها نسبت به تامین حق آبه زیست محیطی و سایر اراضی مستعد غبار خیزی مانند دشت های سیلابی اقدام نماید. این اقدام ها الزاماً به اعتبار زیادی نیاز ندارد و بیشتر عملیات مدیریتی است که می توان در امتداد اقتصاد مقاومتی مدنظر دستگاه های متولی قرار بگیرد و یقیناً اثربخشی و نعمات زیادی را برای کشور در پی خواهد داشت.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به زیان اقتصادی پدیده گردوغبار اظهار داشت: مطالعاتی که توسط ستاد ملی در ۶ استان غبار خیز کشور بمنظور تعیین خسارت های گردوغبار انجام شده است، نشان داده است که کل خسارت های سالانه ناشی از این پدیده به منابع زیستی و اقتصادی معادل ۱.۲۰ درصد از کل GDP (تولید ناخالص داخلی) این استانها بوده و میزان خسارت ناشی از پدیده گردوغبار در یک دوره ۱۰ ساله ( ۱۴۰۶-۱۳۹۷) معادل ۵۹۰ هزار میلیاردریال برآورد شده است که می توان گفت، چنانچه با انجام اقدام های مؤثر بتوان گردوغبار را مدیریت و مهار کرد، رفاه اقتصادی جامعه به همین میزان در یک دوره ۱۰ ساله در این ۶ استان بیشتر می شود.

وی تاکید کرد: با وجود تمامی پیچیدگی ها و دشواری های پیش روی اقدام های مدیریتی و کنترلی گرد و غبار، در برنامه ششم توسعه و با جدی تر شدن ضرورت برنامه ریزی و انجام عملیات مقابله با پدیده گردوغبار و همین طور با تخصیص منابع مالی از صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری، انجام اقدامات مقابله با این پدیده از جهش قابل توجهی برخوردار بوده است؛ به نحوی که باوجود تمامی محدودیت های اعتباری موجود در کشور در مجموع بیش از ۲۸ هزار میلیاردریال برای مدیریت، سازگاری و مقابله با پدیده گردوغبار و اصلاح شبکه برق هزینه و تخصیص داده شده است که منجر به انجام ۲.۵ میلیون هکتار اقدامات اجرائی توسط دستگاه های متولی و تحت نظر ستاد ملی شده است.

به گفته سلاجقه، مدیریت، سازگاری و کنترل پدیده گردوغبار نیازمند هماهنگی، همکاری و مشارکت بخش های دولتی، خصوصی، سازمان های مردم نهاد و مردم محلی در قالب عملیات اجرائی اثربخش با رویکرد اقتصادمحور و در قالب اقتصاد مقاومتی است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان داده است که وسعت کانون های گردوغبار خارجی تأثیرگذار بر کشور بیش از ۲۷۰ میلیون هکتار است که میزان غبار خیزی آنها معادل ۱۸۰ میلیون تن در سال ذرات زیر یک صد میکرون است بدین سبب لازم است با انجام همکاریهای بین المللی و منطقه ای با هماهنگی وزارت امور خارجه و استفاده از ظرفیت کنوانسیون ها و نهادهای بین المللی، اقدام هایی را درباب کنترل و مدیریت منشأهای فرامرزی گردوغبار به انجام رساند.

وی اضافه کرد: بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تهیه دو برنامه عمل زیر منطقه ای شامل برنامه عمل زیر منطقه ای منطقه غرب آسیا و برنامه عمل زیر منطقه قسمتی از آسیای میانه و غرب آسیا اقدام نموده که امید است بتوان با استفاده از این برنامه های عمل، اقدام های پیش بینی شده را با همکاری کشورهای منطقه اجرائی کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد کرد که جهت گیری و اهداف مقالات و مطالعات آتی در حوزه مدیریت پدیده گردوغبار به سمت برآورده کردن خواسته های مطرح شده با رویکرد ارزیابی اقتصادی پروژه های اجرائی، در نظر گرفتن پروژه های کم هزینه و اثربخش، استفاده از تکنولوژی های جدید و روش های کم آب بر مانند استفاده از گونه های بومی اقتصادی و سازگار باکم آبی با مشارکت جوامع محلی و سازمان های مردم نهاد باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، سلاجقه نیز از شرکت کنندگان دراین همایش خواست تا با ارزیابی اثربخشی پروژه های اجرائی گذشته با رویکرد اقتصاد مقاومتی و لحاظ کردن شرایط اقلیمی کشور خصوصاً کمبود رطوبت و منابع آب قابل دسترس برای اقدام های اجرائی با انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری که منجر به استفاده از سیلاب ها از یک سو و افزایش پوشش گیاهی و کاهش غبار خیزی گام های مفیدتری برداشته شود.1400/11/21
15:14:58
5.0 / 5
260
تگهای خبر: آب , آموزش , ارزیابی , اقلیم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۱
petpart لوازم حیوان لوازم حیوانات خانگی

تگهای لوازم حیوان خانگی پت پارت

PetPart لوازم حیوان خانگی

لوازم حیوانات خانگی

petpart.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم حیوان خانگی محفوظ است